INDKØB, UDBUD & OPS

KFSTs håndtering af konkurrencesager

Rigsrevisionen har undersøgt, om Konkurrence og Forbrugerstyrelsens styring af udvalgte konkurrencesager. I konklusionerne vurderes Rigsrevisionen blandt andet: – at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens styring af sager om overtrædelse af konkurrenceloven ikke i tilstrækkelig grad har understøttet en effektiv sagsbehandling, – at samarbejdet mellem SØIK og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har været tilfredsstillende og at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens styring i overvejende grad har understøttet en effektiv behandling af fusionssager.

Rigsrevisionens undersøgelse fokuserer på arbejdet på konkurrenceområdet med overtrædelsessager, ankesager, vejledning og fusionssager, men ikke på de sager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opsporer, behandler og herefter sender direkte til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) til strafferetlig vurdering.

Samlet anvendes op mod 45 årsværk (ud af 255 årsværk i styrelsen) på håndhævelsesopgaver. Det vil sige fusionskontrol, overtrædelsessager inklusive de sager, der sendes direkte til SØIK, aktindsigt mv.

Til Rigsrevisionens vurdering af, at styringen af konkurrencesager ikke i tilstrækkelig grad har understøttet en effektiv sagsbehandling skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at man løbende arbejder med at forbedre sin sagsbehandling med henblik på en mere effektiv håndhævelse og bedre vejledning om konkurrencereglerne. Rigsrevisionens undersøgelse vil give inspiration til det videre arbejde hermed, lyder kommentaren.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen noterer sig også, at Rigsrevisionen finder, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har et tilfredsstillende samarbejde med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), samt at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i overvejende grad har understøttet en effektiv behandling af fusionssager.