Aktuel indkøber

Farvel til nye udbud i Nyhedsbreve

Meddelelse fra Kolding Kommune:

Angående udbud fra Kolding Kommune

Kolding kommune anvender systemet Ethics til alle udbud af varer og tjenesteydelser.

Udbuddene bliver derfor ikke længere annonceret på Kommunens hjemmeside. Som en konsekvens heraf sendes der således ikke længere nyhedsbreve ud angående udbud.