FORSYNING & ENERGI

Udbud varsler prisrevolution

254 mio. støttekroner kan nu veksles til ca. 200 megawatt (MW) grøn energi (opgjort i landvindækvivalenter) – en betydelig tilføjelse til den grønne omstilling i Danmark og nok til at dække elforbruget hos 160.000 danske husstande. Sådan skriver Energistyrelsen.

Det handler om den grønne omstilling. Det første udbud af vedvarende energi, hvor solceller og vindmøller har konkurreret med hinanden, har været en kæmpe succes og sikrer stor VE-udbygning til historisk lave priser. Danskerne kan se frem til at få ekstremt meget grøn strøm for pengene. Det står klart, efter Energistyrelsen i dag har offentliggjort resultatet af det såkaldte teknologineutrale udbud, hvor sol og vind for første gang har været i konkurrence med hinanden.

Udbuddet har resulteret i en støttesats på gennemsnitligt 2,28 øre per kilowatttime, hvilket er markant under støtteprisen i den tidligere gældende åbne støtteordning (25-øren). Faktisk er det hele 6 gange lavere.

– Danskerne skal sikres mest mulig grøn omstilling for deres penge. Jeg er derfor meget tilfreds med resultatet af udbuddet, som understreger, hvor hurtigt teknologiudviklingen går, og hvor meget det gavner, når støtten konkurrenceudsættes. Sådan siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Det succesrige udbud, som Energistyrelsen netop har afholdt, er det første af to teknologineutrale udbud, som regeringen og Dansk Folkeparti aftalte at afholde i 2018 og 2019. Udbuddene er et nybrud i den grønne omstilling i Danmark, for det er første gang, at grønne energiformer kæmper om støtte mod hinanden.

I årtier har staten givet målrettet statsstøtte til forskellige vedvarende energikilder, men i foråret 2017 anbefalede Energikommissionen at gå væk fra håndholdte støtteordninger og lade markedskræfterne råde, hvilket regeringen har taget til sig.

Nybruddet har båret frugt, og det tegner ikke bare godt for det kommende udbud i 2019, men også for de årlige og langt større teknologineutrale udbud, som blev aftalt med samtlige af Folketingets partier i energiaftalen fra juni 2018. Her er der afsat sammenlagt 4,2 mia. kr. til udbud i årene 2020-2024.

– Dette udbud viser, at den grønne omstilling bliver billigst, når markedskræfterne får lov til at bestemme. Jeg letter på hatten for de mange gode bud, vi har fået, og jeg ser frem til de fremtidige udbud og forhåbentligt endnu lavere priser, siger Lars Chr. Lilleholt (V).