FORSYNING & ENERGI

Vandminister i Odense

Kinas minister for vandressourcer præsenteres for dansk vandteknologi i verdensklasse. Vandminister, E Jinping, er på sit første udlandsbesøg, når han 5. og 6. december besøger Danmark. I Odense vil vandminister E Jinping blandt andet blive blive præsenteret for danske løsninger, dansk teknologi og danske forvaltningsmetoder, der kan bidrage til at løse Kinas udfordringer på vandområdet.

E Jinping kommer blandt andet til at se de nyeste løsninger hos Vandcenter Syd i Odense og hos HOFOR i København. Endvidere skal han besøge Danish Crowns slagteri i Ringsted for at høre om virksomhedens omfattende indsats med at reducere vandforbruget. Endelig skal han ved et arrangement hos Dansk Industri høre en række virksomheders konkrete løsninger og hvordan disse kan bidrage til Kinas udfordringer.

Den danske eksport af miljøteknolgi fylder godt op i nationalregnskabet. Den seneste eksport analyse viser, at eksporten udgør over en milliard kroner årligt. Dertil har flere af de store danske virksomheder, f.eks. Grundfos, Danfoss og AVKetableret egen produktion flere steder i Kina. Kina er Danmarks tredjestørste eksportmarked for pumper, filtre og anden vandteknologi.