INDKØB, UDBUD & OPS

KFST om sociale klausuler

Ny udgave: Vejledning om sociale klausuler i udbud

Vejledningen giver en gennemgang af “følg eller forklar”-princippet og anvendelsen af sociale klausuler i offentlige kontrakter. Denne udgave er opdateret med nye bagatelgrænser for kontraktværdien og suppleret med et krav om kontraktopfølgning.

Der er tale om en opdatering af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning om sociale klausuler i udbud fra 2016. Konkret beskriver vejledningen, hvad ”følg eller forklar”-princippet indebærer, og hvordan en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler kan formuleres og indgå i et udbud. Desuden gennemgår vejledningen de retlige rammer for brugen af klausulerne i offentlige kontrakter.

Vejledningens målgruppe er primært offentlige indkøbere og udbudskonsulenter i statslige, regionale og kommunale myndigheder – det vil sige alle parter, der er omfattet af ”følg eller forklar”-princippet.

Du finder den her: https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2018/20181219-ny-udgave-af-vejledning-om-sociale-klausuler-i-udbud/