MARKEDS- & AKTØRNYT

Vejstribesag kommer for Højesteret

Højesteret har besluttet, at den såkaldte vejstribesag kan føres i Højesteret. I sagen har Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet tidligere afgjort, at LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S brød konkurrenceloven ved at byde på opgaver hos Vejdirektoratet som konsortium. I september frifandt Sø- og Handelsretten de to virksomheder.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger: – Højesteret har besluttet, at vejstribesagen er så principiel, at vi kan føre den der. Det er godt, at vi – og ikke mindst alle, der udbyder opgaver – nu får klarhed om, hvad der gælder, når virksomheder går sammen om at byde på en opgave. 

Sagen handler om, hvorvidt de to virksomheder begrænsede konkurrencen ved at gå sammen og byde på den samlede opgave som konsortium, selv om de i hvert fald var i stand til hver især at byde på – og konkurrere om – delopgaverne. Vejdirektoratet udbød i februar 2014 kørebaneafmærkningen i tre områder af Danmark: Syddanmark, Sjælland og hovedstadsområdet. LKF Vejmarkering og Eurostar Danmark var på det tidspunkt blandt de største i Danmark inden for kørebaneafmærkning. De to virksomheders konsortium bød på alle tre områder og gav desuden et samlet bud på hele opgaven. Ingen andre virksomheder bød på opgaven i hovedstadsområdet.

Vejdirektoratet tildelte konsortiet, der havde det samlet set billigste bud, opgaven i alle tre områder. Havde de to virksomheder lagt hver sit bud, så kunne det måske være blevet endnu billigere. Der kunne være skabt konkurrence om opgaven i hovedstadsområdet, hvor konsortiet var alene om at byde. Konkurrencerådet afgjorde i juni 2015, at konsortiet var i strid med konkurrenceloven. I april 2016 stadfæstede Konkurrenceankenævnet afgørelsen fra Konkurrencerådet. I august 2018 afgjorde Sø- og Handelsretten, at konsortiet var lovligt. Dermed blev afgørelserne fra Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet ophævet.