SAMFUND

Tilfreds med kommunale finanser

Kommunerne overholder samlet set de økonomiske rammer i 2019. Kommunernes budgetter ligger under ét inden for de samlede aftalte rammer for service og anlæg. Anlægsrammen overskrides dog med 0,3 milliarder kroner.

I juni sidste år indgik regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2019. Den endelige opgørelse af budgetterne fra Danmarks Statistik viser, at kommunernes anlægsudgifter ligger 0,3 milliarder kroner over det aftalte niveau, mens serviceudgifterne ligger 0,3 milliarder kroner under det aftalte niveau.

Finansminister Kristian Jensen siger: – Det er væsentligt for aftalesystemet og for en troværdig finanspolitik, at aftalerne bliver overholdt på såvel service- som anlægssiden – og i både budgetter og regnskaber. Med regnskabet for 2017 overskred kommunerne anlægsbudgettet med over halvanden milliard, og nu overskrider kommunernes budgetter det aftalte anlægsniveau for 2019. Det undrer mig, når regeringen og KL i sommer gav håndslag på et markant løft af kommunernes service- og anlægsudgifter. Samtidig er forudsætningen for at drøfte flerårige aftaler, sådan som KL har foreslået, at kommunerne fremover viser, at de kan overholde både service- og anlægsrammen i de etårige aftaler, vi hidtil har indgået.