FORSYNING & ENERGI

Klimaneutralt Norden

De nordiske lande skal danne fælles front for at bekæmpe klimaforandringerne. Sådan lyder det i dag samlet fra de nordiske regeringsledere og klimaministre ved et møde i Helsinki.

Der skal fuld fart på den grønne omstilling i de nordiske lande, og landene skal danne fælles front for at øge klimaambitionerne på globalt plan. Så klar er beskeden fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland efter et fælles møde i dag mellem landenes stats- og klimaministre.

Konkret vil landene arbejde målrettet for, at få styrket bidragene til Parisaftalen for at nå 1,5-grads målsætningen. Derudover vil de nordiske lande øge samarbejdet om den grønne omstilling af transportsektoren og forskningen i CO2-optag og – lagring. Det er helt afgørende, at de nordiske lande står sammen og udveksler både erfaring og viden.

– Vi sender med den her aftale et tydeligt signal til EU og resten af verden om, at de nordiske lande tager klimaudfordringerne dybt seriøst. Vi kan og skal ikke blot lade stå til, så den næste generation står tilbage med klimaregningen. De nordiske lande har historisk stået for en aktiv klima- og miljøpolitik, og det skal vi fortsætte og videreudvikle. Vi skal gå forrest. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i dag har fundet fælles fodslag om en nordisk klimapolitisk retning, siger klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).