INDKØB, UDBUD & OPS

Debat: SKI og Medico-området, SKI indlæg

Kommuner kan spare mange penge på medicoområdet – uden at sænke kvaliteten

Fælles indkøb af bleer, skumklude og rollatorer kan spare kommunerne for mange penge, som kan bruges på andre politiske prioriteter.

Af Christian Lunding, udbudsdirektør, og Rasmus Lund Kongsgaard, markedsdirektør, SKI

I dag betaler den ene kommune 779 kr. for en rollator, mens en anden kommune betaler 1.699 kr. for nøjagtig samme model fra selvsamme leverandør. En prisforskel på 118 pct.!

Der er tale om den type rollator, der sælges flest af til de danske kommuner – samlet set 4.000 stk. om året. Det samme billede tegner sig for mange andre hjælpemidler og sygeplejeartikler.

Der er altså mange penge at spare ved at undgå overpriser. Derfor har kommunerne bedt Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) om at hjælpe med at samle indkøbet af en række standardiserede varer, som kommunerne indkøber i stor stil år efter år.

Eksempelvis doseringsæsker, engangshandsker og gaze. Og snart også de mest anvendte genbrugshjælpemidler såsom rollatorer, badetaburetter og forhøjere til toiletsæder, der efter endt brug desinficeres og genbruges af andre borgere.

Frygter interesseorganisation konkurrence?

Udsigten til mere konkurrence skaber helt naturligt røre i medicobranchen. Direktør for interesseorganisationen Medico-Industrien Peter Huntley påstår blandt andet i Udbudsmedia, at det går ud over borgerne, når kommunerne går sammen om at udbyde varer, i stedet for at købe dem hver for sig. Men det er ikke rigtigt!

Fællesindkøb går ikke ud over borgerne – for det er de samme varer, der købes. At interesseorganisationen Medico-Industrien gentager deres urigtige påstand, hver gang chancen byder sig, gør den ikke rigtig. Det eneste, et fælles udbud vil ændre, er de priser, leverandørerne kan opkræve.

Samme kvalitet – lavere priser

Alle SKI’s indkøbsaftaler udvikles i dialog med markedet. Og kravene til de konkrete varer formuleres i tæt samarbejde repræsentanter for de ansatte, der skal anvende aftalerne. Dermed sikrer vi, at indkøbsaftalerne passer til personalets og borgernes hverdag. I SKI’s udbud kvalitetstester fagpersoner fra kommunerne leverandørernes varer op mod hinanden. Sygeplejeartiklerne blev således kvalitetstestet af otte sårsygeplejersker over tre dage. Sårsygeplejerskerne skar blandt andet i griseben for at teste skalpeller, pincetter, nåle, mv.

Den kommende indkøbsaftale for genbrugshjælpemidler udvikles i samarbejde med kommunale udbuds- og indkøbskonsulenter, 28 ergoterapeuter og mange andre fageksperter. Materialet er efterfølgende i høring i kommunernes individuelle ældre- og handicapråd, Dansk Handicap Forbund, Spastikerforeningen og Scleroseforeningen. Hjælpemiddelbranchen er også inddraget, dels gennem vanlig teknisk høring, hvor producenter og leverandører kan give input til udbudsmaterialet, dels gennem løbende dialog.

Kampagne forsøger at skabe utrygge borgere

Medicobranchen inddrages altså i udarbejdelsen af det offentliges fælles indkøbsaftaler. Men branchen har haft gavn af den hidtil svage konkurrence, der har givet gode muligheder for at tage overpriser på rollatorer og andet standardudstyr. At kommunerne nu står skulder-ved-skulder og sammen konkurrenceudsætter deres indkøb, i borgernes interesse, vækker derfor modstand hos interesseorganisationen Medico-Industrien.

Det ligger jo i udbuddets natur, at det skaber konkurrence mellem virksomhederne, fører til mere innovation og giver bedre priser og løsninger til det offentlige.

Det er dog ikke rimeligt, at interesseorganisationen Medico-Industrien spreder løse påstande, der skaber bekymring hos ældre, syge borgere, kommunalt sundhedspersonale og politiske beslutningstagere.

Ordentlighed efterlyses

I stedet burde interesseorganisationen indstille sig på øget konkurrence i en stram offentlig økonomi og have fokus på ordentlighed.

I den offentlige sektor oplever vi, at leverandører spekulerer i at tilbyde ekstremt lave priser på udvalgte varer for at vinde en aftale. Så snart aftalen er i hus, ser vi ofte, at leverandøren søger at hæve prisen eller udskifte til andre produkter, som ikke lever op til de krav, det offentlige har stillet. Det er i strid med udbudsloven og til kolossal gene for kommunerne. Det skaber samtidig stor frustration, når der efterfølgende skal bruges ressourcer på, at få leverandøren til at stå ved sit tilbud. Det kan ingen være tjent med. Hverken det offentlige eller leverandørens konkurrenter, der reelt set skulle have vundet aftalen i stedet.

Det er ikke ordentlig leverandøradfærd.

 

SKI har fællesindkøbsaftaler på to sundhedsområder: Sygeplejeartikler og Bleer. Et udbud på genbrugshjælpemidler er under udarbejdelse. Læs mere på www.ski.dk