INDKØB, UDBUD & OPS

Ordentlig leverandøradfærd? Debatten er åben

Det er ikke ordentlig leverandøradfærd, lyder det i skarpt “svar på tiltale” fra SKI: Frygter interesseorganisation konkurrence? spørger SKI-direktører.

                                                             

Udsigten til mere konkurrence skaber helt naturligt røre i medicobranchen. Direktør for interesseorganisationen Medico-Industrien Peter Huntley påstår blandt andet via Udbudsmedia, at det går ud over borgerne, når kommunerne går sammen om at udbyde varer, i stedet for at købe dem hver for sig. Men det er ikke rigtigt! Sådan skriver SKI-direktørerne Christian Lunding, udbudsdirektør, og Rasmus Lund Kongsgaard, markedsdirektør i artiklen: Kommuner kan spare mange penge på medicoområdet – uden at sænke kvaliteten
Bl.a. anføres: Medicobranchen inddrages i udarbejdelsen af det offentliges fælles indkøbsaftaler. Branchen har haft gavn af en hidtil svag konkurrence, der har givet gode muligheder for at tage overpriser på rollatorer og andet standardudstyr. At kommunerne nu står skulder-ved-skulder og sammen konkurrenceudsætter deres indkøb, i borgernes interesse, vækker derfor modstand hos interesseorganisationen Medico-Industrien.
Det er dog ikke rimeligt, at interesseorganisationen Medico-Industrien spreder løse påstande, der skaber bekymring hos ældre, syge borgere, kommunalt sundhedspersonale og politiske beslutningstagere, lyder “tiltale-svaret”.
SKI-direktørerne efterlyser ordentlighed. – I stedet burde interesseorganisationen indstille sig på øget konkurrence i en stram offentlig økonomi og have fokus på ordentlighed, lyder det fra SKI, der fortsætter: I den offentlige sektor oplever vi, at leverandører spekulerer i at tilbyde ekstremt lave priser på udvalgte varer for at vinde en aftale. Så snart aftalen er i hus, ser vi ofte, at leverandøren søger at hæve prisen eller udskifte til andre produkter, som ikke lever op til de krav, det offentlige har stillet. Det er i strid med udbudsloven og til kolossal gene for kommunerne. Det skaber samtidig stor frustration, når der efterfølgende skal bruges ressourcer på, at få leverandøren til at stå ved sit tilbud. Det kan ingen være tjent med. Hverken det offentlige eller leverandørens konkurrenter, der reelt set skulle have vundet aftalen i stedet.
Det er ikke ordentlig leverandøradfærd, slutter svaret fra SKI.
Læs hele artiklen her: http://www.udbudsmedia.dk/2019/02/13/debat-ski-og-medico-omraadet-ski-indlaeg/

Debatten er åben – kommentarer og synspunkter modtages gerne – gn@udbudsmedia.dk