INDKØB, UDBUD & OPS

Indkøbsdebat: SKI vs Medico

Statens og Kommunernes Indkøbsservice, SKI har efter et debatindlæg i Altinget fra Medicoindustrien kontaktet alle sundhedsordførere. SKI anklager branchen for ikke at ønske øget konkurrence, og det viser, at SKI misforstår kritikken, mener Medicoindustrien. Omvendt finder SKI det glædeligt at konstatere, at Medicoindustriens direktør, Peter Huntley i indlæg i Avisen Altinget erkender, at kommunerne kan spare tid og penge på at pulje deres indkøb og lade SKI stå for udbudsprocesserne, som er juridisk tunge og tidskrævende.

Christian Lunding og Rasmus Lund KongsgaardUdbudsdirektør og markedsdirektør, SKI konstaterer dog også, at Peter Huntley fortsat har en grundlæggende misforståelse af SKI’s og kommunernes roller.

De præciserer, at SKI netop IKKE bestemmer, hvad der skal kunne købes på sundhedsaftalerne. – Det gør kommunernes fagfolk såsom ergoterapeuter, sygeplejersker og andre, der i det daglige arbejder med borgerne – naturligvis inden for rammerne af den enkelte kommunes indkøbspolitik. Det er dem, der har forstand på det, og de ved, hvad de gør, lyder kommentaren.

En tæt relation mellem leverandør, indkøber og kliniker påvirkes ikke af, at gummihandskerne og skumkludene er købt på en SKI-aftale, hvilket Peter Huntley fremfører.

De 2 SKI-direktører præciserer: – Det er kommunernes ansvar både at sikre en forsvarlig økonomi, og at syge og svage borgere får pleje og behandling. Patientsikkerheden ville kommunerne aldrig deponere hos SKI eller hos en interesseorganisation som Medicoindustrien, uanset hvad Peter Huntley mener.

Fra Medicoindustrien lyder det, at man ikke anfægter den professionalisme, hvormed SKI foretager statslige og kommunale indkøb. Man lægger vægt på det faktum, at indkøb af medicinsk udstyr handler om meget mere end selve indkøbet og indkøbsprisen på det indkøbte.

Medicoindustriens hovedargument er, at medicinsk udstyr bør indkøbes af den instans, som også senere i drifts- og brugsfasen står med ansvar for, at det indkøbte produkt kan bidrage til den forventede driftsøkonomi og behandlingskvalitet.

Vores synspunkt er, at det relativt let lader sig gøre at indkøbe billigt udstyr, hvis man ikke samtidig skal tage ansvar for, at udstyret er pålideligt i kvalitet og funktion, lyder en del af argumentationen fra Interesseorganisationen Medicoindustrien.