INDKØB, UDBUD & OPS

SKI om Elevatorserviceaftale

Dele af aftalen uden virkning fra den 1. april 2019

Klagenævnet for Udbud har netop afgjort en klagesag vedrørende SKI-aftale 50.75 Elevatorservice. SKI har tabt dele af klagesagen, og SKI er nu i samarbejde med Kammeradvokaten ved at vurdere kendelsens præcise følger, herunder om afgørelsen skal indbringes for domstolene.

Læs her, hvad kendelsen foreløbig betyder: http://www.ski.dk/nyheder/Sider/Elevatorserviceaftale-dele-af-aftalen-uden-virkning-fra-april-2019.aspx