INDKØB, UDBUD & OPS

Den gode udbudsproces – DI og IKA anbefaler

ANBEFALING FRA DI OG IKA: DEN GODE UDBUDSPROCES GØR SAMARBEJDET BEDRE

IKA – foreningen af offentlige indkøbere og DI Service har i fællesskab udarbejdet anbefalinger til, hvordan udbudsprocessen kan forbedres og styrkes.

Overskrifterne for forslagene er:

  1. Få et bedre kendskab til markedet med forudgående dialog
  2. Overvej fordelene ved en fleksibel udbudsform
  3. Stil de relevante krav til virksomhedernes egnethed
  4. Prækvalificer et passende antal tilbudsgivere
  5. Balancer vægtningen mellem kvalitet og pris
  6. Øget brug af krav til serviceløsningens funktion
  7. Udnyt dine kollegaers erfaringer og ekspertise

Bliv klogere her:  https://www.danskindustri.dk/siteassets/di-service/den-gode-udbudsproces-gor-samarbejdet-bedre-web.pdf