Digitalisering

Danmark har nøglen

Rogaczewski: Vi skal vinde den digitale kamp i Europa

Vi står over for et snarligt valg. Ikke bare som borgere, når vi 26. maj skal sætte vores kryds ud for de EU-­kandidater, som vi ønsker skal repræsentere os i Bruxelles. Men også som land: Vil vi gribe den unikke mulighed vi har, for at Danmark kan styre Europa i retning af en stærkere, fælles, digital fremtid til glæde og gavn for os alle – eller vil vi mageligt sætte os om på bagsædet, mens vi håber, at andre tager rattet?

For mig er valget klart. Danske borgere og virksomheder har stærke fælles interesser i, at Danmark påtager sig et større ansvar og udviser det rette mod til at gå forrest.

Teknologien og globaliseringen giver os alverdens muligheder for at forbedre vores samfund. Men de gør også afstandene mellem verdens hjørner mindre. Det betyder, at der er brug for et stærkere, samlet, digitalt Europa, så vi sikrer vores virksomheder optimale konkurrencevilkår i kampen mod stormagterne USA og Kina, der buldrer derudad uden samme blik for Europas situation som tidligere.

Skal dansk og europæisk erhvervsliv vedblive med at være konkurrencedygtige i fremtidens gennemdigitaliserede verden, skal Europa adskillige gear op. Vi skal vinde den digitale kamp i fællesskab.

Læs hele artiklen: https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2019/4/debat-danmark-har-noglen-til-europas-digitale-fremtid/