FORSYNING & ENERGI

DI: Gør affald til guld

DI efterlyser bred politisk aftale om indsamling og behandling af husholdningsaffaldet. Sådan siger direktør Tine Roed fra DI. Ingen private virksomheder tør investere, så længe kommunerne har monopol på denne opgave. Affaldsbehandlingen skal industrialiseres. Det er fint, at en række kommuner arbejder på mere genanvendelse. Problemet er blot, at de hver især bygger deres egne genanvendelsesanlæg. Anlæg, som er alt for små til at blive konkurrencedygtige med udenlandske anlæg.

Ifølge DI bremser kommuners affaldsmonopol for investeringer. Virksomhederne skal have adgang til de ressourcer, som findes i affaldet. Det kræver, at der bliver investeret i ny teknologi, som man har gjort i flere lande omkring os. Men ingen private virksomheder tør kaste sig ud i de investeringer, så længe kommunerne har monopol på indsamling og behandling af husholdningsaffaldet.

Tine Roed opfordrer den kommende regering til hurtigst muligt at indkalde til politiske forhandlinger. Målet må være at lande en bred politisk aftale, som kan sikre nye, stabile rammer i affalds- og ressourcesektoren. Det er nødvendigt, hvis vi skal gennemføre en cirkulær omstilling af Danmark. – I dag bør vi betragte affald som en ressource, der kan indgå i nye produkter. Det er en helt anden måde at se på vores affald. Derfor er det på høje tid, at vi gentænker den måde, som vi indsamler, behandler og udnytter affaldet, lyder udmeldingen.

DI: Virksomhederne er i fuld gang med at stille om. De arbejder med design, som vil gøre det lettere at genanvende dele af produkterne. De er i gang med at udvikle ordninger, så de kan tage deres egne produkter tilbage for at genbruge og genanvende dem. Og de udvikler flere forskellige forretningsmodeller, som skal forlænge produkternes levetid og sikre, at ressourcerne i affaldet bliver udnyttet igen og igen.

I en række europæiske lande findes i dag centrale sorteringsanlæg, som sorterer den tørre del af dagrenovationen eller blandet emballageaffald i for eksempel glas, plast, papir, pap og metaller. Man bruger optisk teknologi til at udpege de enkelte fraktioner, så de ved hjælp af trykluft kan sendes ned i hver sin beholder. Tyskland og Holland er blandt de lande, der lige nu investerer i anlæg, som kan sortere meget store mængder affald i forskellige fraktioner. Det er investeringer, som i øjeblikket går uden om Danmark.