INDKØB, UDBUD & OPS

Genbrugshjælpemidler

SKI kalder det: Genbrugshjælpemidler med borgeren i centrum:
Behandlere, brugere og branche former den nye aftale

En indkøbsaftale om genbrugshjælpemidler er på vej fra SKI. Sortimentet tilrettelægges i samarbejde med kommunernes ergoterapeuter og visitatorer, patientforeninger og brugere samt i dialog med hjælpemiddelbranchen. Sådan sikrer SKI, at kommunerne kan købe produkter, der får borgernes hverdag til at fungere. Nu inviteres kommunernes ældre- og handicapråd til at give deres input til indkøbsaftalen.

Sammen med kommunale udbuds- og indkøbskonsulenter, ergoterapeuter, visitatorer, depotmedarbejdere og sagsbehandlende terapeuter er SKI i fuld gang med at udforme indkøbsaftalen på genbrugshjælpemidler. Her gælder det om at finde de produkter og løsninger, der giver den enkelte borger den hjælp, der er brug for.

Nu sender SKI det foreløbige udbudsmateriale i høring hos kommunernes ældre- og handicapråd. Her sidder slutbrugerne, som får mulighed for at komme med kommentarer, inden materialet sendes i udbud hos leverandørerne.

 Læs hele artiklen her:  https://www.ski.dk/nyheder/Sider/Genbrugshjaelpemidler-med-borgeren-i-centrum.aspx