MARKEDS- & AKTØRNYT

SKI og verdenmålene

FN’s verdensmål skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

SKI’s rammeaftaler berører tilsammen 14 af 17 verdensmål, herunder +45 delmål. Hvis du vælger at købe bestemte produkter på SKI’s aftaler, er du derfor med til at realisere en bred palet af verdensmål. Se her, hvordan du kan købe ind på SKI’s aftaler, så du samtidig er med til at løfte FN’s verdensmål.