SAMFUND

FORCE Technology: Samarbejde sikrer megatest

FORCE Technology og DTU har indgået samarbejdsaftale om gensidig brug af testfaciliteter og kompetencer til storskala mekaniske test af kæmpe komponenter. Samarbejdet, som omfatter avancerede testanlæg, skal være med til at sikre Danmark en international førerposition som testland. Med aftalen er det muligt at tilbyde højtprofilerede danske og internationale kunder en sammenhængende adgang til unikke testfaciliteter og knowhow om afprøvning af materialer og konstruktioner.

Aftalen er et centralt led i samarbejdet mellem DTU og FORCE Technology og en styrkelse af deres position som frontløbere indenfor det teknologiske videnmiljø. Samtidig ønsker parterne, at samarbejdet kan være medvirkende til at sikre Danmarks rolle som førende testland på et internationalt niveau.

– Vores fælles testfaciliteter er ikke bare ekstremt fleksible men også understøttet af et forskningsmiljø i verdensklasse – hvilket muliggør opbygningen af skræddersyede test-setups og løsning af krævende opgaver – både hvad angår den egentlige prøvning og den efterfølgende tolkning, siger Henrik Stang, Centerleder, Villum Center for Advanced Structural and Material Testing, DTU.