SAMFUND

HORTEN: EU-dom om arbejdstider

EU-Domstolen har i ny dom slået fast, at arbejdsgivere er forpligtede til at indføre et system til måling af hver enkelt arbejdstagers arbejdstid for at sikre overholdelse af arbejdstidsdirektivet. Det fortæller Horten.

Sagen omhandlede en spansk bank, som ikke havde et system til registrering af deres ansattes arbejdstid. De kunne derfor ikke kontrollere arbejdstiden og det eventuelle overarbejde. I stedet anvendte banken et program til at registrere fravær, herunder ferie og andet fravær. Men i programmet var det ikke muligt at registrere selve arbejdstiden for de ansatte eller de ansattes udførte overarbejdstimer.

EU-Domstolen fastslog, at en national lovgivning, som ikke forpligter arbejdsgivere til at indføre et system til at kontrollere arbejdstid og overarbejde, er i strid med bestemmelserne i arbejdstidsdirektivet, da der dermed ikke er truffet de nødvendige foranstaltninger til at sikre en effektiv overholdelse af rettighederne. EU-Domstolen mente på den baggrund, at en national lovgivning, som ikke indeholder forpligtelser for arbejdsgivere til at anvende et system, der muliggør en objektiv og pålidelig beregning af arbejdstimer, ikke garanterer en effektiv virkning af direktivets rettigheder.

HORTEN: EU-domstolens dom er meget vidtgående og kan medføre ændrede regler også i Danmark, som vil pålægge arbejdsgivere at indføre tidsregistreringssystemer. Vi forventer, at den kommende regering vil drøfte det med arbejdsmarkedets parter.

På baggrund af EU-dommen bør det derfor overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt tidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid, så man derigennem kan kontrollere, at arbejdstidsdirektivets fastsatte rettigheder overholdes. Private arbejdsgivere vil som udgangspunkt ikke være forpligtet, før der er indført dansk lovgivning på området. Vi følger naturligvis eventuelle lovmæssige tiltag.

Det står dog frit at fastsætte systemer, der differentieres på baggrund af den enkelte virksomheds behov, og man kan derfor vælge at registrere arbejdstiden gennem enten papirregistre, computerprogrammer eller via elektroniske badges.