INDKØB, UDBUD & OPS

Statsrevisorer: Det er for dyrt

Både virksomheder og ministerier kan spare penge, når det offentlige køber ind hos private virksomheder. Det konkluderer Statsrevisorerne i en afgørelse. Statsrevisorerne mener, at ministerierne skal minimere omkostningerne på blandt andet det udbudsmateriale, der er forbundet med offentlige udbud. – Statsrevisorerne finder, at ministerierne bør styrke indsatsen for at minimere transaktionsomkostningerne, når de gennemfører udbud, da dette vil medføre besparelser for både staten og den private sektor, står der i pressemeddelelsen.

Transaktionsomkostninger dækker over omkostninger, som ministerier bruger på at udbyde en opgave samt de omkostninger, som tilbudsgiverne bruger på at lave et tilbud. Undersøgelsen viser, at de samlede transaktionsomkostninger for ministerier og tilbudsgivere ved nogle udbud udgør mere end 50 procent af indkøbets værdi.

Statsrevisorerne peger på, at omkostningerne blandt andet kan mindskes, hvis ministerierne øger dialogen med leverandørerne og i højere grad koordinere udbud og indkøb på tværs af ministerområderne. Hos DI – Dansk Industri hilser man opfordringen velkommen. Det siger Henriette Søltoft, der er branchedirektør DI Rådgiverne: – Det er et område, vi længe har interesseret os for og også råbt op om, at der var en udfordring med transaktionsomkostningerne på særligt rådgiverområdet, siger hun og henviser til en halvanden år gammel rapport.

Søltoft vurderer, at man bør arbejde på at ændre den indkøbsadfærd og -praksis, som man har i dag: – Man bør nøjes med at indhente tilbud for et par stykker, når der er tale om små indkøb under EU’s tærskelværdi, undersøge markedet og bruge sin sunde fornuft.

– Mange gange er man bange for, at man ikke overholder reglerne. Derfor har man været overforsigtig, når man køber ind, lyder kritikken. DI Rådgiverne opfordrer staten, regioner og kommuner sætter en grænse, der sikrer, at transaktionsomkostningerne ved indkøb af rådgiverydelserne ikke udgør mere end 10 procent af kontraktværdien.

 

/ritzau/