NAVNENYT

Ny formand for By & Havn

Efter 12 år i formandsstolen forlader Carsten Koch det københavnske udviklingsselskab som led i generationsskifte. Den tidligere socialdemokratiske minister giver posten som bestyrelsesformand for By & Havn videre til en anden tidligere socialdemokratisk minister.

Estate medier fortæller således, at det på et møde i Københavns Borgerrepræsentation blev Pia Gjellerup, der blev udpeget som ny bestyrelsesformand for By & Havn.

Gjellerup overtager posten efter Carsten Koch, hvis afgang sker som led i et generationsskifte i selskabet efter 12 år i formandsstolen. – København vokser med op mod 100.000 borgere frem mod 2030. Det kræver, at vi får skabt plads til de mange nye københavnere og samtidig udvikler byen bæredygtigt, hvilket By & Havn spiller en vigtig rolle i. Med Pia Gjellerup får By & Havn en stærk formand, der kan være med til at udvikle København til glæde for københavnerne, erhvervslivet og byens gæster, siger overborgmester Frank Jensen, Socialdemokratiet, Københavns Kommune.