MARKEDS- & AKTØRNYT

MARKEDS- & AKTØRNYT

Hjemtagning af jura

Moderniseringsstyrelsen inviterer til gå-hjem-møde om indkøb af juridiske ydelser
Kom og hør om bl.a. Ankestyrelsens erfaringer med at hjemtage...